1. Home
  2.  » 
  3. Blogs
  4.  » Veiligheid in uw magazijn

Veiligheid in uw magazijn

Een bedrijfsmagazijn is een van de plekken waar dagelijks veel bedrijvigheid heerst. Verplaatsen van goederen gebeurt veelal met heftrucks of volledig geautomatiseerd. Vooral in magazijnen waar heftrucks rijden en personen rondlopen schuilt een extra veiligheidsrisico.

Waaruit kunnen veiligheidsrisico’s bestaan?

Soms is een ondernemer zich niet bewust van de (on)veiligheid in een magazijn. Gevaren voor zowel medewerkers als goederen. Zo gebeurt het nogal eens dat bijvoorbeeld een aanrijbescherming is beschadigd of zelfs ontbreekt. Ook beschadigde magazijnstellingen of belangrijke onderdelen die hieraan ontbreken zijn schering en inslag. Vaak wordt het gevaar hiervan sterk onderschat met als gevolg dat reparaties uitblijven. Voor medewerkers en producten kan dit nare gevolgen hebben.

Veiligheid in magazijn door keuren

Hoe kunt u ondernemer nu zeker zijn dat de veiligheid in uw magazijn optimaal is? Tegenwoordig bestaat daarvoor de BMWT-keuring. Het is een breed systeem van periodieke keuringen voor arbeidsmiddelen. Bedrijven die BMWT-lid zijn, keuren uitsluitend merken met volledige toegang tot de technische dossiers van de fabrikant. Voor de eigenaar van een magazijnstelling is dit een belangrijke zekerheid. Er is namelijk een groot verschil tussen het keuren en inspecteren van arbeidsmiddelen.

Wat houdt zo’n keuring in?

Om de veiligheid in een magazijn te waarborgen, bestaat een speciale keuring van arbeidsmiddelen. Volgens de Arbowet bestaat de keuring uit een onderzoek en beproeving van deze middelen. De keuring is sinds 1998 verplicht. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, heeft de deskundige van een keuringsbedrijf minstens het technische dossier nodig van de magazijnstellingen die gekeurd moeten worden. Zo’n dossier wordt verstrekt door de fabrikant van de stellage. Na deze jaarlijkse keuring volgt een waardeoordeel over de veiligheid van de magazijnstelling tot de datum waarop de volgende periodieke keuring plaatsvindt.

Wat is een visuele inspectie?

Bij een visuele inspectie beoordeelt een ‘deskundige’ magazijnstellingen zonder inzage in het technische dossier van het opslagmiddel. Een visuele inspectie geldt daarom niet als keuring. Vindt er een ongeval plaats na een visuele inspectie, dan kan dit grote gevolgen hebben.

Wie is aansprakelijk voor ontwerpfouten en productiefouten?

Volgens de Arbowet is de fabrikant van magazijnstellingen vanaf de oplevering 10 jaar lang aansprakelijk voor de veiligheid van zijn product. Dit geldt voor zowel ontwerpfouten als productiefouten. Hieruit vloeit voort dat de ondernemer, die eigenaar is van de magazijnstelling, ook een verplichting heeft. Deze plicht houdt in dat de fabrikant eens per jaar de gelegenheid moet krijgen om de staat van de stelling én de gebruikswijze daarvan te beoordelen.

Verschil tussen keuring en inspectie

Het verschil tussen een keuring en een visuele inspectie zit hem dus in het niveau van expertise en het waardeoordeel over de geschiktheid van de magazijnstelling op dat moment. Mijn advies: bewaak de veiligheid in uw magazijn.

Copyright ©2023 Felyon.
Alle rechten voorbehouden.

Website door DKGS Agency